YLEISTÄ

Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 13.02.2004 Pieksämäen ajovarikon kahviossa.
Paikalla oli 12 entisen Veturimiesten Liiton Pieksämäen osasto ry:n alaisen Höyryveturitoimikunnan jäsentä.
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin se merkittiin 12.03.2004 alkaen.
Yhdistys jatkaa 16.02.1986 perustetun em. Höyryveturitoimikunnan toimintaa, jonka perustamishistoriaa löytyy lyhyesti täältä 


YHDISTYKSEN TARKOITUS- JA TOIMINTAPERIAATTEET

Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä säilyttämään höyryvetureiden käytön ja kunnossapidon vaatimaa tietotaitoa ja työtapoja,
sekä muun vanhemman rautatiekaluston käytön ja kunnossapidon vaatimaa tietotaitoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelematta höyryveturia ja muuta museoliikenteen hoidossa tarvittavaa
veto- ja vaunukalustoa sekä hankkii ja tallentaa höyryvetureiden kunnostuksessa tarvittavia työkaluja ja laitteita, toteuttaa rautatielain
vaatimien käyttäjäpätevyyksien edellyttämää teoria- ja työkoulutusta, seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, toteuttaa laajuudeltaan
vähäistä kustannukset kattavaa museoliikennettä höyryveturilla ja vanhemmalla rautatiekalustolla.

Yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan ( word - muodossa ) löytyvät tästä


HALLITUS:

Vesa Sopanen       puheenjohtaja / veturin kunnossapitopäällikkö       vek.(eläk.)
Toni Kinnunen       varapuheenjohtaja       vek.
Esko Hirvonen       sihteeri / liikennepäällikkö       vek.(eläk.)
Jyri Tuomainen       rahastonhoitaja       vek.
Seppo Lantta       rahastonhoitajan varamies       vek.(eläk.)
Petri Paukku       jäsensihteeri       vek.(eläk.)
Esa Ylönen       kalustovastaava       vek.(eläk.)
Tapio Kiiveri       kalustovastaava       vek.(eläk.)
Matti Koivisto       jäsen       vek.(eläk.)
Lasse Kuljukka       jäsen       vek.(eläk.)


KUNNIAJÄSENET:

Matti Seppänen       Varikon päällikkö                                     ins.(eläk.)
Paavo Lipponen       Ent.Eduskunnan puhemies
Eino P. Törrönen       Kunniapuheenjohtaja                                     vek.(eläk.)


YHTEYSTIEDOT

Pieksämäen Höyryveturiyhdistys ry.
Männistönkatu 4
76100 Pieksämäki

Puheenjohtaja: Vesa Sopanen 044 - 3399615  vesa.sopanen@pp.inet.fi
Sihteeri: Esko Hirvonen 040 - 5710891  esko.hirvonen@pp.inet.fi